Supervizijos grupė

Tai konsultacinis procesas skirtas tos pačios srities specialistams ir vadovams iš skirtingų organizacijų, nukreiptas į kokybišką profesinį augimą.

Apie supervizijos grupes

Tikime, kad ypač daugiau patyrusiems žmonėms darbiniame lauke reikalinga mokymosi iš savo ir kitų patirties erdvė, stabtelėjimas pasižiūrėjimas “iš šalies” kaip aš veikiu, kokius sprendimus priimu, kokią įtaką tai daro man ir kitiems.

Taigi, kviečiame į supervizijos grupes, kuriose kiekvienas iš dalyvių turės galimybę atsinešti jam rūpimus darbinius klausimus, temas ir patirtis, o mes, lydėdamos grupę įvairiais metodais, sudarysime galimybę mokytis ir iš savo patirties, ir iš kitų grįžtamojo ryšio, įžvalgų, papildant susitikimus reikalingais teoriniais intarpais.

Mūsų - supervizorių - vaidmuo: moderuoti procesą, parinkti metodus, atliepiančius grupės dalyvių poreikius. Padėti grupės dalyviams į situaciją pažvelgti iš skirtingų perspektyvų, įsivardinti sprendimo būdus, suprasti savo rolę situacijoje ir savo jausmus, atrasti vilkduobes, resursus, savo identitetą ir pan. Siekiame, kad dalyvaujantieji grupėje gautų pastiprinimo ir įrankių spręsti problemas patys, tobulintų kompetencijas. Dirbsime online taikydami įvairius metodus priklausomai nuo dalyvių poreikių ir patyrimo, grupės dydžio.

Dalyvių indėlis: atsinešti sau rūpimas temas, dalintis savo mintimis, taip padedant kitiems pamatyti jų iššūkio sprendimą ar galimas nematomas puses.

Dažniausiai pasitaikančios, apibendrintos grupės supervizijos temos:

  • Rūpimos darbinės situacijos (su klientais, kolegomis, naujų projektų, sistemų kūrimas, konfliktai ir t.t.)

  • Neišspręstos / keliančios nerimą problemos (situacijos su klientais, kolegomis, vadovais), jų analizė ir asmeninių kompetencijų stiprinimas

  • Dalykinių ir asmeninių kompetencijų stiprinimas

  • Darbo kokybė ir pasitenkinimas darbu

  • Emociniai krūviai, perdegimo prevencija darbe