Organizacijos supervizija

Indikacijos organizacijos supervizijai:

 • Didelė emocinė įtampa

 • Nepasiekiami organizacijos tikslai

 • Dažnai neįgyvendinami sutarti pokyčiai

 • Neaiškios atsakomybių ribos

 • Neaiškus organizacijos identitetas, organizacinė kultūra

 • Netenkinanti darbų atlikimo kokybė

 • Didelė darbuotojų, ypač naujokų, kaita

 • Dideli darbo krūviai

 • Ir kita

Sprendimas pritaikytas jūsų organizacijai su pagarba organizacijos kultūrai, istorijai.
Pradedame organizacijos diagnostika, kurios metu išryškėjusios tendencijos parodo organizacijos resursus, padedančius siekti tikslų, bei tobulintinas sritis.

Individuali supervizija ir koučingas

Tinka, kai:

 • Norisi pastiprinimo, saugios erdvės pažvelgti į save iš šalies, pasitikrinti savo sprendimus.

 • Siekiate greičiau įsitvirtinti naujoje pozicijoje / organizacijoje.

 • Norite geriau suprasti, pažinti save kaip vadovą(-ę)/ specialistą (-ę).

 • Patiriate didelį krūvį, įtampas darbe.

 • Jaučiatės įstrigę ir nežinote, kur ir kaip judėti toliau – „darau, bet neveikia“.

 • Susiduriate su santykių iššūkiais – su pavaldiniais, kolegomis ar vadovu.

 • Skirtingose aplinkose / įmonėse / santykiuose, atsikartoja tos pačios situacijos, kurios jūsų netenkina

Grupių supervizija

Ilgalaikis procesas tos pačios srities ar pareigybės žmonėms (HR, koučeriai, vadovai, socialiniai darbuotojai), tarpusavyje nesusijusiais subordinaciniais ryšiais.

Grupė tai mokymosi, tobulėjimo, palaikymo resursas:

 • Naujokams - akseleratorius įsitvirtinti naujoje pozicijoje

 • Patyrusiems - galimybė rasti naujų veikimo būdų

 • Galėsite atsinešti aktualias darbines situacijas, jas nagrinėti, pasižiūrėti iš šalies, gauti įžvalgų ateičiai

 • Pasitikrinsite savo idėjas, kaip įgyvendinti pokyčius

 • Dalinsitės sėkmės istorijomis

 • Gausite palaikymą iššukių metu

 • Turėsite galimybę stiprinti profesines kompetencijas

 • Galėsite pasiimti naujų įžvalgų apie save, savo santykį su kitais, savo vaidmenį organizacijoje. Suprasti, koks esate profesionalas, kokie jūsų veikimo būdai jums padeda ar kliudo kasdieniniame darbe.

Komandos supervizija ir koučingas

Procesas skirtas tiek naujai suburtai, tiek ilgai veikiančiai komandoms. Daugiausia dėmesio skiriama:

 • Sąveikai tarp komandos narių, atmosferai, jausmams.

 • Susitarimams bei darbo organizavimo pokyčiams, kurie įgalina pasiekti komandos tikslus.

 • Komandos narių atsakomybėms, vaidmenims, komunikacijai.

Supervizijos metu kviečiame analizuoti ir dirbti su jums aktualiais projektais, sutariant tinkamus komandai veikimo būdus, padedančius pasiekti konkretaus projekto ar užduoties tikslus.

Mokymai

Vedame mokymus šitomis temomis:

 • Mentorystės pagrindai

 • Grįžtamasis ryšys - kaip teikti ir priimti/ gauti

 • Galios dinamika vadovo darbe

 • Mokymai mokymų vadovams (Training for trainers)

 • Konfliktų valdymas

 • Vadovų stiprinimo sesijos, temos adaptuotos organizaijai

 • Veiklos aptarimo pokalbiai: dizainas, diegimas, praktika

Mūsų mokymų programų pagrindas - patirtinis, reflektyvus požiūris, kur daug dėmesio skiriama jūsų patirčiai ir kontekstui. Mokymai gali vykti tiek gyvai, tiek nuotoliu.

Fasilituojamos darbinės sesijos

Tai vieno ar kelių susitikimų sesijos, skirtos dirbti su iš anksto sutartomis temomis jūsų organizacijoje ar padalinyje. Šių susitikimų metu deriname teoriją, gerąsias praktikas su konkrečia adaptacija jūsų padaliniui ar organizacijai. Iš šių susitikimų išeisite su:
- žiniomis apie konkrečią temą
- jūsų organizacijai/padaliniui adaptuotais procesais ir praktikomis, jums tinkančiais sutartais veikimo būdais
- pokyčio įgyvendinimo sutarimais

Galimos temos:

 • Darbuotojų gerovė organizacijoje kaip būdas išvengti darbuotojų perdegimo arba spręsti jau esančias darbuotojų perdegimo problemas.

 • Darbuotojo gyvenimo ciklas organizacijoje. Galime dirbti su viena iš ciklo dalių, pavyzdžiui atėjimu į organizacija, veiklos pokalbiais. Galime kelių darbinių sesijų metu dirbti su visu darbuotojo gyvavimo organizacijoje ciklu.

 • Galimos ir kitos temos - kreipkitės ir surasime jums tinkamą sprendimą.

Sesijos skirtos: Mažoms ir vidutinėms įmonėms. Didelių įmonių departamentams. HR skyriams.